Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra ry

Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra ry

Interkult Kassandra Vuonna 2000 perustettu Interkult on valtakunnallisesti toimiva Kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. interkult.fi Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, joka eri taiteen muotoja käyttäen mahdollistaa ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Kulttuuriyhdistämön perustoimintaa ovat monikulttuuriset taidetyöpajat, joita järjestetään koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lisäksi aikuisille ja ikäihmisille. Interkult Kassandra is a […]

Kulttuuriyhdistys Tambor Vivo ry

Kulttuuriyhdistys Tambor Vivo

Tambor vivo on aatteellinen yhdistys, joka rekisteröitiin tammikuussa 2011. Yhdistys järjestää capoeiratunteja, musiikki ja tanssikursseja lapsille, nuorille ja aikuisille. Tarjoamalla näitä harrastusmahdollisuuksia, yhditys pyrkii osallistamaan jäseniään ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta Suomessa. Yhdistyksen opettajien voi kysellä opettamaan ja esiintymään myös yksityistilaisuuksiin. Tambor vivo is a non-profit organization that was registered in January 2011. The association […]

Cultural center Ninho association

Kulttuurikeskus Ninho ry

Kulttuurikeskus Ninho ryn (Ninho) tarkoitus on edistää monikulttuurisen ja -kielisen Suomen luomista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että järjestämme Suomessa festivaaleja, näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja muita tapahtumia näiden asioiden tiimoilta. Ninhon toiminta perustuu yleismaailmalliseen kasvatukseen ja aktiiviseen oppimiseen. Näiden välineenä ovat monialaiset taiteelliset ilmaisut, jotka arvostavat monimuotoisuutta, ei vain tunnustamalla erilaisuutemme vaan iloiten siitä, mikä tekee meistä […]

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry

Kulttuurikeskus Culture Current ry

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda ja edistää kansainvälistä, monikulttuurista ja luovaa taide- ja kulttuuritoimintaa. Yhdistys pyrkii lisäämään empaattista, kriittistä ja vastavuoroista vuorovaikutusta erilaisten yksilöiden, ryhmien ja ideoiden välillä keskittäen ajankohtaisiin teemoihin. The association’s purpose is to create and promote international, multicultural and creative artistic and cultural activities. The association aims to increase empathical, critical, and the […]

Kulttuurikameleontit ry

Kulttuurikameleontit ry

Kulttuurikameleontit ry on vuonna 2003 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää: kulttuurien välistä kommunikaatiota, monikulttuurista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta. Kulttuurikameleontit ry sai alkunsa perustajajäsentensä monikulttuurisuuskokemuksista Suomessa ja maailmalla. Kulttuurikameleontit ry is a religiouslly and politically independent non-governmental organization founded in 2003, which aims to promote: intercultural […]

Kulkijat ry

Kulkijat ry

Kulkijat ry on monikulttuurinen järjestö, joka tukee koulutushankkeita taiteen keinoin. Kulkijat ry is a intercultural association that supports educational projects through the arts. Facebook

Kenya Finnish Society ry

Kenya Finnish Society - Kefiso ry

Kenya Finnish Society, KEFISO, koskettaa elämiä. Sen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää ja kehittää kenialais-suomalaisen yhteisön toiveita ja tulee myös jatkossa työskentelemään monikulttuurisen yhteiskunnan puolesta. Kenya Finnish Society, KEFISO, is here to touch lives. We stand firm in transforming, rehabilitating and restoring the wishes of Kenyan-Finnish community and shall forever identify areas of interest for […]

Kafaalo Hyväntekeväisyys ry

Kafaalo Hyväntekeväisyys ry

Kafaalon hyväntekeväisyysjärjestö sai alkunsa elokuussa 2014 orpokodin järjestöksi orpojen ja heidän perheidensä tukemiseksi. Kafaalo auttaa orpoja, joilla ei ole kodit, ruokaa ja koulutusta. Kafaalon velvollisuutena on tarjota ilmainen ruoka ja koulu heille. Lisäksi tuemme heidän perheitään, joilla ei ole perustarpeita esim. ruoka ja elämän taidot. Se toimii Suomessa ja ulkomailla. Keskitymme koulutukseen, terveisiin ja elinikäisiin […]

Kadia ry

Kadia ry

Kadiakeskus avattiin syyskuussa 2016. Yhdistyksen tarkoitus on tarjota paikka ja yhteisö, jonne jokainen on tervetullut tutustumaan muihin ihmisiinjoko yhteisen tekemisen, keskustelun tai vapaaehtoistyön merkeissä. Kadia keskuksen palvelut ovat: opiskelu nuorten taitojen edistämiseksi, luomalla turvallisen ympäristön nuorille missä he voivat ilmaista itseään, ja antamaan heille osallistavaa opetusta. oikeudellista apua, työllistymisen ja yrittämisen ohjausta, nuorisotoimintaa, Ikääntyneiden-ohjelmaa, sekä […]