Mångkulturella handledningsfärdigheter inom digitalt stöd – anvisningar

Målet med anvisningarna är att främja likabehandling inom det digitala stödet. Syftet är att stärka den digitala stödjarens förmåga att fungera i en mångkulturell miljö. Med hjälp av anvisningen kan den digitala stödjaren förbättra sin språk- och kulturmedvetenhet. Vi uppmuntrar till att bättre beakta och identifiera olika kunders språkliga, kulturella och integrationsrelaterade behov. Kompetensmärket kan avläggas på MDB:s […]

Health effects of high and low blood pressure

Mikä on verenpaine?  Verenpaine aiheutuu veren virtauksen aiheuttamasta voimasta, joka kohdistuu valtimoiden seinämiin. Verenpaine mitataan kahdella mittauskerralla: systolinen (mitataan sydämen lyöntien aikana, jolloin verenpaine on korkeimmillaan) ja diastolinen (mitataan sydämenlyöntien välillä, jolloin verenpaine on alhaisimmillaan). Tavallinen verenpaine on 120/80. Verenpaineen käsitteet  Systolinen ja diastolinen paine  Matala ja korkea verenpaine  Verenpaineen mittaaminen  Seuranta  Lääkitys    Matala verenpaine: […]

Diabetes awareness in the Arabic-speaking community

sairaanhoitaja ottaa verikoetta sormenpäästä

Tausta  Diabetestietoisuuden avulla ihmiset saavat tietoa mahdollisista oireista ja tavoista vähentää riskiä sairastua esidiabetekseen ja tyypin 2 diabetekseen, joita molempia voidaan ehkäistä tai viivästyttää. Diabeteksen syynä voivat olla geneettiset tekijät, mutta myös muilla tekijöillä, kuten liikalihavuudella, nopealla kaupungistumisella ja liikunnan puutteella, on merkittävä rooli (Badran, 2012).    Projektin tavoitteet  Tietoisuuden avulla ihmiset voivat oppia mahdollisista oireista […]

Awareness about haemoglobin among elderly immigrant women

ryhmä naisia kuuntelee kun opiskelijat pitävät esitystä

Hemoglobiinitesti on tarkoitettu mittaamaan veressä olevan hemoglobiinin määrää. Hemoglobiini on tietynlainen punasoluissa oleva proteiini, joka kuljettaa happea elimistön elimiin ja kudoksiin ja kuljettaa hiilidioksidia elimistä ja kudoksista takaisin keuhkoihin uloshengityksen yhteydessä. Jos henkilö tekee hemoglobiinikokeen ja tulokset osoittavat, että hänellä on alhainen hemoglobiinipitoisuus, se tarkoittaa, että punasoluja on vähän, mikä johtaa anemiaan. On hyvä tietää, […]

The effect of diet on cholesterol levels

Ryhmä naisia kohottaa laseja

Projektin tavoitteet  Lisätä tietoisuutta kroonisista sairauksista pääkaupunkiseudulla asuvien afrikkalaisten maahanmuuttajien keskuudessa  Antaa ohjeita kolesterolin syistä, ennaltaehkäisystä ja hoidosta  Kehittää maahanmuuttajien luottamusta suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja terveydenhuollon ammattilaisten antamaan tietoon  Ohjata maahanmuuttaja-asiakkaita käyttämään digitaalisia terveyspalveluja ja -sovelluksia oman terveytensä edistämisessä    Ryhmän tavoitteet  Oppia maahanmuuttajien kroonisista sairauksista  Parantaa tiimityöskentelyä eri maahanmuuttajataustaisista hoitotyön opiskelijoiden kanssa  Pystyä puhumaan ihmisten […]

The right care matters for children with diabetes

Kuva tapahtumasta, osallistujia rivissä

Lapsilla yleisimmin esiintyvä diabeteksen muoto on ykköstyypin diabetes, joka on autoimmuunisairaus. Se tarkoittaa, että elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan eikä sen puhkeamiseen voi itse vaikuttaa. Ykköstyypin diabeteksessa elimistö ei enää pysty tuottamaan insuliinia, joka huolehtii siitä, että verensokeri pysyy oikealla tasolla. Ykköstyypin diabeteksen hoito vaatii aina insuliinia ja lasten kohdalla hoito aloitetaan sairaalassa. Perhe saa […]

Breast self-examination is an important part of a woman's health

Ruutukaappaus Teams-koulutuksesta. Etäterveystapahtuma 5.4.2022 klo 18

Rintojen tutkiminen tutuksi terveystapahtuman avulla Järjestimme huhtikuussa 2022 terveystapahtuman KlubOk ry järjestön venäjänkielisille naisille, joka toteutettiin etänä. Terveystapahtuman tarkoituksena oli jakaa tietoa rintasyövästä, rintojen säännöllisestä tutkimisesta, mammografiatutkimuksesta sekä rauta- ja ferritiiniarvoista ja niiden vaikutuksesta hyvinvointiin ja jaksamiseen. Terveystapahtuman aiheet valikoituivat järjestön jäsenten toiveista. Osallistujia kiinnosti erityisesti rintojen omatoiminen ja oikeaoppinen tutkiminen. Lisäksi he olivat kiinnostuneita […]

The challenges of promoting sexual health in a multicultural community 

Kuva artikkelin kirjoittajista

Seksuaaliterveyden puheeksi oton haasteet Seksuaaliterveydestä keskusteleminen vieraalla kielellä voi olla erityisen vaikeaa, ottaen lisäksi huomioon aiheen arkaluontoisuuden. Ulkomailta muuttaneilla voi olla vaikeuksia luottaa Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja ymmärtää sen toimintaperiaatteita. Useissa muissa maissa terveyden edistämisen asiantuntijana voidaan pitää lähes ketä tahansa, esimerkiksi pappia tai psykiatria. Terkku-hankkeen tavoitteena on tuoda tietoa tarttumattomista sairauksista eri kulttuuritaustoista tuleville henkilöille […]

Tutustu MoniDigi-kartoitukseen! | Monikulttuurinen digitalisaatio

MoniDigi-järjestökartoitus Monikultuurinen digitalisaatio

 Voit ladata kartoituksen tästä (klikkaa tästä):  Suomenkielinen MoniDigi-kartoitus FI In English MoniDigi-mapping KARTOITUKSEN SISÄLTÖ Kartoituksen avulla nostamme järjestöjen ajankohtaisia haasteita ja tarpeita näkyville. Saadun tiedon avulla kehitämme hankeen koulutuksia, vapaaehtoistoimintaa ja digitukea. Kartoitus toteutettiin laajalla kyselyllä ja haastatteluilla. Kysely oli käännetty kulttuurisensitiivisellä työotteella seitsemälle kielelle. Kartoituksessa hyödynnettiin ”Järjestöidigi-kartoitusta” ja Digi- ja Väestötietoviraston “Yrityksien ja Yhteisöjen digiosaaminen” –  selvityksien sisältöjä. Kartoituksen toteutti […]

Anti-racism project

Vahvistamme maahanmuuttajavanhempia ja perheiden tietoa rasisminvastaisista toimista ja sisällytetään se vanhempiensa käytäntöihin lastensa kanssa. Vahvistamme myös kulttuuriherkkyyttä ja lisätään tietoisuutta rasismista nuorten keskuudessa paikallisyhteisöissä ja lisätä tietoisuutta paikallisella tasolla.   Järjestökumppanit Viisi Monihelin jäsenyhdistystä liittyy oikeusministeriön rahoittamaan rasismin vastaiseen projektiin: Ad Astra, AFAES (Africans and African-Europeans Associations), Mirsal ry, Kulttuurikeskus Ninho ry ja Rauhan ja […]