Digital Buddies

Digikaveritoiminta on osa DigiUp-hanketta. Hanke kouluttaa digiosaajia toimimaan vapaaehtoisina tukihenkilöinä erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä. Pilotointi alkaa syksyllä 2022.

Osallistu toimintaan!

muistilappuja hyvä tukija- sanan ympärillä

Digikaverivalmennuksessa koulutetaan uusia digikavereita ja valmistellaan heitä toimimaan digituen antajana monikulttuuristen järjestöjen kentällä. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. vertaistuki, hyvä ohjaaja, ihmisten oppimistavat, tietoturva, digitaalisen tuen eettiset ohjeet ja käytännön ohjausharjoitus. Sisältöjä ja koulutuksia on kehitetty yhteistyössä DigiOn-hankkeen kanssa (Laurea-ammattikorkeakoulun ja Espoon kaupungin yhteinen hanke). Hyödynnämme digikaverivalmennuksen mallia, jonka kehitettiin osana Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkkeen toimintaa.

Koulutettuja digikavereita yhdistetään järjestöihin, jotta niiden työntekijöiden, vapaaehtoisten ja yhteisöjen digitaaliset taidot vahvistuvat. Toiminnassa huomioidaan vapaaehtoisten digi- ja kielitaidot sekä järjestöjen tarpeet. Samalla digikaverit saavat uusia verkostoja ja kokemuksia järjestökentältä.

Digikaverit saavat jatkuvaa tukea DigiUp-hankkeelta. Vapaaehtoisia tuetaan digituella, koulutuksilla, temaattisilla aamukahveilla ja virkistyspäivillä.  

Haluatko vapaaehtoiseksi? 

Oletko kiinnostunut toimimaan digitukijana monikulttuurisessa ympäristössä? Oletko monikielinen?  

Oletko järjestön edustaja? 

Tarvitseeko järjestösi tukea työntekijöiden, vapaaehtoisten ja yhteisöjen digitaalisten taitojen vahvistamiseen digikavereiden avulla? Onko teillä vapaaehtoisia, jotka haluavat vahvistaa digitaitojaan tai toimia digituen antajina?  

Osallistu aamukahveihin tai ota yhteyttä!

DigiUp:in Aamukahvit

Digikavereiden ja järjestötoimijoiden rento aamutapaaminen. Aamukahvit ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään monikulttuurisen kansalaisjärjestökentän digitukitoimintaa ja digitaalisia taitoja. Tilaisuus toimii verkostoitumismahdollisuutena ja tilana jakaa kokemuksia, vaihtaa ajatuksia ja oppia uutta. Järjestöjen ja vapaaehtoisten tarpeet määrittävät pääteeman ja ajankohtaiset aiheet.  

Ilmottaudu aamukahveihin tapahtumasivulta. 

Yhteystiedot

Artem Kuosti

 

 Artem Kuosti

Projektipäällikkö
+358 (0)50 551 1824
artem.kuosti@moniheli.fi
Suomi, English, Russian

Yuri Kitaba portrait

 

Yuri Kitaba

Projektikoordinaattori
+358 (0)50 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi
Suomi, English, 日本語 (Japanese)