Yhteinen ääni ry – Tiếng Nói Chung

Yhteinen Ääni ry

Yhdistyksen päätavoitteena on auttaa Suomessa asuvat Suomen vietnamilaiset integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti. Teemme aktiivisesti valistus- ja tiedotustoimintoja. The main objective of the association is to help the Vietnamese living in Finland to integrate into Finnish society as quickly as possible in Finland. We are actively educational and information activities. tiengnoichung.fi Facebook

Yhdessä Media NANA’S TV

Yhdessä Media NANA'S TV

Nana’s TV tarjoaa englanninkielistä uutisointia eri aiheista Suomessa asuville maahanmuuttajille. Nana’s TV offers news in English on various topics to immigrants living in Finland. Facebook

Women Designed for Success – Wodess ry

Women Designed for Success ry (WODESS ry) on Suomeen rekisteröity järjestö, jonka visiona on kannustaa ja vahvistaa naisten menestystä. Women Designed for Success (WODESS) is an association registered in Finland with the vision of encouraging and building up successful women. www.wodess.com Facebook

Videootit ry

Videootit ry on valtakunnallinen media- ja taidekasvatusjärjestö, joka sukeltaa monipuolisesti video- ja valokuvakulttuuriin. Järjestö tarjoaa kaiken ikäisille jäsenilleen estradeja esiintymiseen ja erilaisia media- ja taidekasvatuksellisia työpajoja.   Videootit ry is a nationwide media and art education organization that dives into a wide range of video and photography culture. The organization offers performances for its members […]

Vaasan Somalinaisten Kehitys ry

Somalinaisten sopeutumiseen Suomalaiset tavat ja kulttuuri ja omakulttuurin säilyttämisen. Somali women to adapt to Finnish customs and culture and the preservation of ethnic culture. Facebook

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. (UYS) on perustettu 1997 Helsingissä, ja sen tavoitteina ovat Suomessa asuvien ukrainalaisten yhdistyminen ja edustaminen, ukrainalaisen kulttuurin saavutusten säilyttäminen ja Ukrainan tunnetuksi tekeminen laajalle yhteisölle. UYS ylläpitää kumppanuussuhteita ja järjestää yhteisiä kulttuuritapahtumia mm. Turun, Tampereen, Lahden, Oulun, Jyväskylän ukrainalaisyhteisöjen kanssa. Vuoden 2013 loppupuolesta lähtien yhdistyksen toiminta on lisääntynyt tuntuvasti. Vuoden 2015 […]

TROJET ry

TROJET ry

TROJET ry on rekisteröitiin vuonna 2014 alun perin nimellä Albaaniliitto ja on aloittanut varsinaisen toimintansa vuoden 2015 alusta. Tammikuusta 2018 alkaen yhdistyksen nimi on ollut TROJET ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää albaanien yhteisön keskinäistä vuorovaikutusta erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien sekä aktiviteettien myötä sekä heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys järjestää erilaisia suomalais- ja albaaniyhteisön kulttuurillisia […]

Tuleva Afrikka ry

Tuleva Afrikka kerää elämiseen tarvittavia perustavaroita ja toimittaa ne eteenpäin sekä järjestää terveyteen ja hygieniaan liittyvää tiedottamista ja koulutusta, luo auttajaverkoston kohteina oleville kriisialueille ja hakeutuu yhteistyöhön sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on sama missio. Yhdistys suorittaa keräyksiä saatuaan Poliisihallinnolta asianmukaiset luvat ja voi vastaanottaa myös testamentti- ja muita lahjoituksia. The association collects basic materials needed […]